Projektovanje predstavlja proces izrade tehničke dokumentacije za postavljeni zadatak u kome su objedinjene sve faze izrade nekog objekta.

Pre samog početka definišu se ciljevi i projektni zadaci.

U ovom koraku je potrebno da se utvrde vlasnički odnosi, dozvole, lokacijski i geodetski zahtevi.

Na osnovu želja klijenata i realnih mogućnosti izrađuju se skice objekata koje klijentu približavaju njegove zahteve i kroz koje klijent vidi da li su donekle ispunjeni njegovi zahtevi.

Ova faza je vrlo bitna jer se još jedanput preispituju zahtevi i zadaci pred nas kao projektante.

Sledeća stepenica i korak ka finalnom objektu predstavlja izrada idejnog rešenja. Idejno rešenje bi trebalo da dočara klijentu u što većoj meri da li su ispunjeni njegovi zahtevi i da li se on slaže sa rešenjima koje smo mi dali kao projektanti.

U ovom koraku možemo da vidimo i stvorimo sliku kako će ceo objekat izgledati.

Možemo da predstavimo i objekat u njegovoj okolini i vidimo odnos sa postojećim okruženjem.

Na osnovu dosadašnjih koraka dolazimo i do finalnog tj. do izrade GLAVNOG PROJEKTA.

Njegovoj izradi se pristupa ako su se klijent i projektant složili u svakom pogledu.

Takođe mora da se opiše i predstavi svaki detalj gradnje "od početka do kraja" kako se kaže. Zatim mora da predstavi i definiše svaki detalj i fazu izgradnje.

gradnja vrtića, gradnja prodavnice, gradnja hotela, gradnja Beograd

Projektovanje

Projektovanje