Vrsta zahteva, procesa, radova:Obrađuju sledeće službe:
Zahtev za izdavanje informacije o lokacijiOdeljenje za urbanizam
Sve uslove obezbeđuje nadležno Opštinsko odeljenje (po Zakonu iz 2014.god)Odeljenje za urbanizam
Zahtev za izdavanje lokaciske dozvoleOdeljenje za urbanizam
Izvod iz katastra podzemnih instalacijaOdeljenje za urbanizam
Dokaz o vlasništvu - Izvod iz lista nepokretnostiKatastar
Kopija planaKatastar
Uslovi za priključak na infrastrukturu kom. preduzećaOdeljenje za urbanizam
PTTTelekom
JP. - Vodovod i KanalizacijaJP. Vodovod
JP. - ElektrodistribucijaJP. Elektrodistribucija
JP. - Energo GasEnergo Gas
Posebni uslovi (Zavod za Zaštitu Spomenika, sanitarni, ekološki, tehnički uslovi…)U zavisnosti od vrste, lokacije I potrebe objekta
Zahtev za izdavanje građevinske dozvoleOdeljenje za urbanizam
Glavni projekti A,K,EI,ViK,MI u 3 primerkaProjektni biro
Izveštaj o izvršenoj teh. kontroli Glavnih projekataProjektni biro
Dokaz o pravu svojineKatastar
Saglasnosti stanara, suvlasnika ili suseda objektaOverava se u Sudu
Ugovor o radovima sa predsednikom kućnog savetaOverava se u Sudu
Ugovor o uređivanju građevinskog zemljištaDirekcija za izgradnju
Administrativna taksaOdeljenje za urbanizam
Prijava radova se podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru i mora da sadrži početak i rok završetka gradnje odnosno izvođenja radova.
Geodetski snimak temeljaFirma za geod. radove
Potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektomOdeljenje za urbanizam
Zahtev za izdavanje upotrebne dozvoleInvestitor
Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole - stari zakon Investitor
Kopija građevinske dozvole Katastar
Kopija plana sa ucrtanim objektom Katastar
Glavni projekat ili projekat izvedenog objekta Investitor
Tehnička kontrola projekta izvedenog objekta Projekni biro
Potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom Odeljenje za urbanizam
Potvrda o snimljenim dimljacima JKP
Potvrda o Izmirenju obaveza za kontejnere JKP
Atesna dokumentacija i Građevinski Dnevnik Investitor – Izvođač radova
Tehnički pregledi zapisnika o tehničkom pregledu
Naknada za izvršen tehnički pregled Investitor
Zahtev za uknjižbu objekta Investitor
Građevinska dozvola Investitor
Lokaciska dozvola
Upotrebna dozvola Investitor
Zahtev za upis stana Investitor
Overen ugovor u sudu o kupoprodaji Investitor - Kupac
Potvrda Uprave prih. da je plaćen porez na prenos prava Uprava prihoda
Situacioni plan stana Kupac
Uslovi za priključak na infrastrukturu kom. organizacije Odeljenje za urbanizam
PTT Telekom
JP. Vodovod i Kanalizacija JP. Vodovod
JP. Elektrodistribucija JP. Elektrodistribucija
JP. Energo Gas JP. Energo Gas