Za sve projekte koji su u fazi izgradnje posedujemo potrebne saglasnosti i odobrenja za gradnju, a završeni projekti imaju upotrebne dozvole.
Svoju orjentaciju na kvalitetu potvrđujemo dobijanjem standarda: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 50001, ISO 37001