gradnja beograd

Privatni investitor

Izgradnja kuće

Graditi kuću iz snova ne iziskuje samo finansijska ulaganja, već i emotivna, zato što znate da ste otpočeli proces stvaranja nečeg posebnog.

Naš tim brine o svakom klijentu kako bi proces izgradnje kuće iz snova bio završen sa lakoćom.

gradnja beograd

Euromedik

Izrada Faradejevog kaveza.

Adaptacija objekata i izrada instalacije jake i slabe struje u preko 30 objekata za smeštaj starih lica, kao I lica ometenih u razvoju

Adaptacija Komercijalne banke

Komercijalne banke

Izvođenje radova na adaptaciji objekta Komercijalne banke AD Beograd u Jagodini

Novi, moderan prostor deo je strateškog opredeljenja Banke da klijentima ponudi najveću i najmoderniju mrežu ekspozitura i bankomata, uz savremene bankarske usluge i proizvode.

gradnja beograd

Adaptacija zgrade

Adaptacija zgrade Doma kulture u Novom Bečeju

Dom kulture dobio je veliku multifunkcijsku salu sa nanovijom opremom, izložbeni prostor, dve kancelarije, novu kuhinju, nov sanitarni čvor.

Putem JP Urbanizam i putevi Novi Bečej se finansira adaptacija ove kulturne ustanove.

gradnja

NSZ PROKUPLJE

Nacionalna služba za zapošljavanje

Početkom delovanja javne službe zapošljavanja u Srbiji smatra se 14. decembar 1921. godine, kada je objavljen jedan od prvih propisa kojima se reguliše oblast zapošljavanja – „Zakon o zaštiti radnika“.

Nacionalnu službu za zapošljavanje čine Direkcija, dve Pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji.

gradilista u beograd

Gradilište Sunce

Izvođenje radova na dogradnji aneksa predškolske ustanove Sunce u Gornjem Milanovcu.

Istorijat

Predškolska ustanova „SUNCE“ ima 5 objekata u gradu, a na prigradskom području 2, od toga jedan na Rudniku i drugi u Pranjanima. U prostorijama škola u Gornjem Milanovcu postoje 8 grupa u kojima se odvija pripremni predškolski program. Vaspitno-obrazovni rad sa preko hiljadu mališana realizuje 84 vaspitača, 20 medicinskih sestara, tri stručna saradnika i dva saradnika. Predškolska ustanova „SUNCE“ ima 167 zaposlenih, različitih stručnih profila.

Delatnost Ustanove ostvaruje se u skladu sa Ustavom, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prema evidenciji Zavoda za statistiku, na području Gornjeg Milanovca ima 2160 dece uzrasta od 1 do 6,5 godina. Adaptacijom prostora u OŠ „Momčilo Nastasijevič“ procenat dece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem je znatno uvećan, naročito u ponudi celodnevnog boravka.

Vaspitno obrazovni rad sa decom  organizuje se u grupama jaslenog uzrasta od 1-2 i od 2-3 godine, kao i vaspitnim grupama od 3 – 5,5 godina, kao i mešovite grupe od 1- 3 godine i od 3 godine do polaska na pripremni predškolski program. Pripremni predškolski program je deo redovnog programa Ustanove  (5,5 – 6,5 godina) u celodnevnom ili četvoročasovnom trajanju.  Radne jedinice su kombinovanog karaktera (jasle i vrtić), osim objekata na Rudniku u kojem je formirana mešovita grupa i druga grupa na pripremnom predškolskom programu i  objektu IV koji je namenjen isključivo deci pripremno predškolskog uzrasta.

Izvor: pusuncegm.org