Adaptacija zgrade

Adaptacija zgrade Doma kulture u Novom Bečeju

Dom kulture dobio je veliku multifunkcijsku salu sa nanovijom opremom, izložbeni prostor, dve kancelarije, novu kuhinju, nov sanitarni čvor.

Putem JP Urbanizam i putevi Novi Bečej se finansira adaptacija ove kulturne ustanove.